EUR

0

SEK

0

Tidzoner

0

Platser kvar

0

FÖRMIDDAG kl 9-13: kryssning Vasa-Umeå

Deltagare från finska sidan stiger på. Wasaline lättar ankar och styr mot Umeå/Holmsund. Konferensprogram genomförs både som miniseminarier och workshop. Detaljerat program är under bearbetning.

FÖRMIDDAG kl 9-13: kryssning Vasa-Umeå

EFTERMIDDAG: i hamn-program Holmsund, Umeå

Wasaline anländer Holmsund hamn. Ca 12.30 kliver deltagare från Sverige ombord efter att ha anlänt till Holmsund med den busstransfer som ingår t.o.r. Umeå. Konferensprogram genomförs fram till kl 17 ca. Då kliver deltagare från Sverige av. Wasaline lättar ankar och styr mot Vasa igen.
Eftermiddagens program blir olika miniseminarium om affärsmöjligheterna med cirkulär ekonomi. Detaljerat program är under bearbetning.

EFTERMIDDAG: i hamn-program Holmsund, Umeå

KVÄLLSMINGEL på svenska fastlandet eller KRYSSNINGSMIDDAG Umeå-Vasa

KVÄLLSMINGEL på svenska fastlandet eller KRYSSNINGSMIDDAG Umeå-Vasa

Medverkande

Presentation av de medverkande och om de medverkar på förmiddag (fm) eller eftermiddag (em).

Konferensens moderatorHippi Hovi

VD Kust-Österbottens Företagare. Med en gedigen förståelse för företagarens vardag i Kvarkenregionen, och i egenskap av erfaren moderator, lotsar Hippi Hovi oss genom programmet för Cirkulära Affärer Vasa-Umeå.

Konferensens moderatorHippi Hovi

VD Kust-Österbottens Företagare. Med en gedigen förståelse för företagarens vardag i Kvarkenregionen, och i egenskap av erfaren moderator, lotsar Hippi Hovi oss genom programmet för Cirkulära Affärer Vasa-Umeå.

closepopup
fm: RENERGI Circular Economy HubVasaregionens nya kluster

Kärnan i klustret är avfallsbolaget Stormossen, förbränninsganläggningen Westenergy och Fågelbergets industriområde med tomter avsedda för företag inom cirkulär ekonomi. I klustret ingår också flertal andra företag som arbetar utifrån den cirkulära ekonomin.
Göran Östberg - projektchef VASEK presenterar verksamheten och dess aktörer. Medverkar gör också Leif Åkers - vd Stormossen, Olli Alhoniemi - vd Westenergy, Mikael Alaviitala - utvecklingsdirektör Korsholms kommun.

fm: RENERGI Circular Economy HubVasaregionens nya kluster

Kärnan i klustret är avfallsbolaget Stormossen, förbränninsganläggningen Westenergy och Fågelbergets industriområde med tomter avsedda för företag inom cirkulär ekonomi. I klustret ingår också flertal andra företag som arbetar utifrån den cirkulära ekonomin.
Göran Östberg - projektchef VASEK presenterar verksamheten och dess aktörer. Medverkar gör också Leif Åkers - vd Stormossen, Olli Alhoniemi - vd Westenergy, Mikael Alaviitala - utvecklingsdirektör Korsholms kommun.

closepopup
fm: Fossilfritt och cirkulärt med biogasmed Johan Saarela, utvecklingschef Stormossen

Vasaregionen är en föregångare inom biogas. Redan 1989 fick Finland sin första biogasreaktor för bioavfall - på Stormossen. Sedan 2017 rullar tolv biogasbussar i Vasa dagligen vilket minskar utsläppen samtidigt som bioavfallet kommer till nytta. Nu smids nya spännande planer.

fm: Fossilfritt och cirkulärt med biogasmed Johan Saarela, utvecklingschef Stormossen

Vasaregionen är en föregångare inom biogas. Redan 1989 fick Finland sin första biogasreaktor för bioavfall - på Stormossen. Sedan 2017 rullar tolv biogasbussar i Vasa dagligen vilket minskar utsläppen samtidigt som bioavfallet kommer till nytta. Nu smids nya spännande planer.

closepopup
fm: Konsten att omvandla avfall till industriråvaramed admin. chef Katja Hautamäki Lakeuden Ympäristöhuolto (Miljötjänster)

och logistikexpert Eeva Liisa Vainio Lakeuden
Ympäristöhuolto (Miljötjänster).

Lakeuden är en viktig kugge i den cirkulära ekonomin som specialister på modern avfallshantering, sortering och återvinning. De investerar i teknik och förbättrar hela tiden sortering av insamlat material. Nästan 60 procent går till återanvändning, och stor dela av det blir råvara till industrin. Det gäller också att hela tiden hitta nya användningsområden för olika material och på det sättet erbjuda företag modern avfallshantering.

fm: Konsten att omvandla avfall till industriråvaramed admin. chef Katja Hautamäki Lakeuden Ympäristöhuolto (Miljötjänster)

och logistikexpert Eeva Liisa Vainio Lakeuden
Ympäristöhuolto (Miljötjänster).

Lakeuden är en viktig kugge i den cirkulära ekonomin som specialister på modern avfallshantering, sortering och återvinning. De investerar i teknik och förbättrar hela tiden sortering av insamlat material. Nästan 60 procent går till återanvändning, och stor dela av det blir råvara till industrin. Det gäller också att hela tiden hitta nya användningsområden för olika material och på det sättet erbjuda företag modern avfallshantering.

closepopup
fm: Kvarkenregionen i täten för en cirkulär ekonomimed Joakim Strand Vasa stads ordf. stadsfullmäktige, riksdagsledamot

fm: Tillväxtpotentialen i Kvarkenregionen är hög och har potential att vara ett ledande centrum i norra Europa. Samverkan som sker mellan Umeå och Vasa är viktig för såväl näringslivet som regionens utveckling. Joakim Strand utvecklar hur de både städerna och länderna tillsammans kan gå i täten för att utveckla affärer utifrån den cirkulära ekonomin.

fm: Kvarkenregionen i täten för en cirkulär ekonomimed Joakim Strand Vasa stads ordf. stadsfullmäktige, riksdagsledamot

fm: Tillväxtpotentialen i Kvarkenregionen är hög och har potential att vara ett ledande centrum i norra Europa. Samverkan som sker mellan Umeå och Vasa är viktig för såväl näringslivet som regionens utveckling. Joakim Strand utvecklar hur de både städerna och länderna tillsammans kan gå i täten för att utveckla affärer utifrån den cirkulära ekonomin.

closepopup
fm samt minimässa: VERKET - kreativitet, hållbarhet, närproduceratmed Rebecka Erlands och Cecilia Antfolk, kreatörer och ägare

De har skapat en marknads- och mötesplats med hållbarhet i fokus. För ett år sedan öppnade de butiken Verket i Vasa med en tydlig tanke att sälja hållbart designade och tillverkade produkter, både egna och andras. Butiken används också för kreativa workshops och föreläsningar med teman som återbruk och hantverk skapade från grunden.

fm samt minimässa: VERKET - kreativitet, hållbarhet, närproduceratmed Rebecka Erlands och Cecilia Antfolk, kreatörer och ägare

De har skapat en marknads- och mötesplats med hållbarhet i fokus. För ett år sedan öppnade de butiken Verket i Vasa med en tydlig tanke att sälja hållbart designade och tillverkade produkter, både egna och andras. Butiken används också för kreativa workshops och föreläsningar med teman som återbruk och hantverk skapade från grunden.

closepopup
em: Så genererar cirkulär ekonomi miljarder euro till Finlandmed Göran Östberg, projektchef cirkulär ekonomi, VASEK

Cirkulär ekonomi kan öka värdet av Finlands nationalekonomi med minst tre miljarder euro varje år fram till år 2030 enligt Sitra. Projektchef Göran Östberg berättar hur de inom Cirkulär ekonomi Korsholm tar sig an detta på ett praktiskt sätt i Vasaregionen.

em: Så genererar cirkulär ekonomi miljarder euro till Finlandmed Göran Östberg, projektchef cirkulär ekonomi, VASEK

Cirkulär ekonomi kan öka värdet av Finlands nationalekonomi med minst tre miljarder euro varje år fram till år 2030 enligt Sitra. Projektchef Göran Östberg berättar hur de inom Cirkulär ekonomi Korsholm tar sig an detta på ett praktiskt sätt i Vasaregionen.

closepopup
em: En hållbar båtransport på Kvarkenmed Peter Ståhlberg, vd Wasaline

En konkurrenskraftig Kvarkenregion stärker sin trafik med en modern och miljövänlig färja. Wasalines vd Peter Ståhlberg presenterar tankesättet bakom nya färjan samt en kort introduktion om konceptet.

em: En hållbar båtransport på Kvarkenmed Peter Ståhlberg, vd Wasaline

En konkurrenskraftig Kvarkenregion stärker sin trafik med en modern och miljövänlig färja. Wasalines vd Peter Ståhlberg presenterar tankesättet bakom nya färjan samt en kort introduktion om konceptet.

closepopup
em: Tork PaperCircle - en världsunik tjänsteinnovationmed Åsa Degerman, global affärsutvecklare, Essity

Essity har utvecklat ett program där de sluter cirkeln för kunders torkpapper. De kallar det för Tork Paper Circle. Hittills har de med framgång genomfört det i två länder. Sedan i höstas är det också dags för Sverige.

em: Tork PaperCircle - en världsunik tjänsteinnovationmed Åsa Degerman, global affärsutvecklare, Essity

Essity har utvecklat ett program där de sluter cirkeln för kunders torkpapper. De kallar det för Tork Paper Circle. Hittills har de med framgång genomfört det i två länder. Sedan i höstas är det också dags för Sverige.

closepopup
em: Sharing City utvecklar världsledande testbäddar för delningsekonominmed projektledare Philip Näslund, Umeå kommun

Delningsekonomi handlar om att göra det möjligt för människor att dela på resurser, t.ex. med hjälp av ny teknologi. Umeå vision är att växa och bli 200 000 invånare år 2050 och delandets ekonomi gör en sån utveckling möjlig och hållbar. I programmet Sharing City är Umeå en av fyra städer i Sverige som ska utveckla världsledande testbäddar för delningsekonomin. Projektledare Philip Näslund berättar om hur.

em: Sharing City utvecklar världsledande testbäddar för delningsekonominmed projektledare Philip Näslund, Umeå kommun

Delningsekonomi handlar om att göra det möjligt för människor att dela på resurser, t.ex. med hjälp av ny teknologi. Umeå vision är att växa och bli 200 000 invånare år 2050 och delandets ekonomi gör en sån utveckling möjlig och hållbar. I programmet Sharing City är Umeå en av fyra städer i Sverige som ska utveckla världsledande testbäddar för delningsekonomin. Projektledare Philip Näslund berättar om hur.

closepopup
em: UmeEcoRide - hållbara transporter med flera dimensionermed Hanna Sinaie Johannson, grundare och ägare

UmeEcoRide är åkeriet som vill göra resandet till en hållbar upplevelse. Transporter som bidrar till förbättrat samhällsklimat och hållbar livsmiljö.
Med en eldriven taxipod och snart en lådcykel anpassad för skolskjuts har grundaren Hanna Sinaie Johansson adderat till innovativa sociala koncept.

em: UmeEcoRide - hållbara transporter med flera dimensionermed Hanna Sinaie Johannson, grundare och ägare

UmeEcoRide är åkeriet som vill göra resandet till en hållbar upplevelse. Transporter som bidrar till förbättrat samhällsklimat och hållbar livsmiljö.
Med en eldriven taxipod och snart en lådcykel anpassad för skolskjuts har grundaren Hanna Sinaie Johansson adderat till innovativa sociala koncept.

closepopup
em: Cirkulär ekonomi och nästa generationmed Inger Aaltonen, regionchef på YES Österbotten

Circula är ett spel om cirkulär ekonomi. Inger Aaltonen berättar om hur man med hjälp av spelet Circula ska lära ungdomar om företagande och cirkulär ekonomi.
YES stödjer och utbildar lärare i entreprenörskap.

em: Cirkulär ekonomi och nästa generationmed Inger Aaltonen, regionchef på YES Österbotten

Circula är ett spel om cirkulär ekonomi. Inger Aaltonen berättar om hur man med hjälp av spelet Circula ska lära ungdomar om företagande och cirkulär ekonomi.
YES stödjer och utbildar lärare i entreprenörskap.

closepopup
em: Återbruk av datorer - en cirkulär affärmed Mikael Alaviitala utvecklingsdirektör, Korsholms kommun

Korsholms kommun vill gå i branschen för den cirkulära ekonomin i vilket återanvändning är en viktig del. Nu har de inlett ett samarbete med Inrego som börjat leverera återbrukade datorer till ett antal skolor i kommunen med gott resultat.

em: Återbruk av datorer - en cirkulär affärmed Mikael Alaviitala utvecklingsdirektör, Korsholms kommun

Korsholms kommun vill gå i branschen för den cirkulära ekonomin i vilket återanvändning är en viktig del. Nu har de inlett ett samarbete med Inrego som börjat leverera återbrukade datorer till ett antal skolor i kommunen med gott resultat.

closepopup
em: Återbruk av datorer - en cirkulär affärmed Ulf Berglund, affärsområdeschef inköp/tjänsteförsäljning, Inrego

Inrego är marknadsledande inom återanvändning och livscykelhantering av datorer, mobiler och andra IT-produkter och hjälper organisationer över hela Europa att stärka sitt hållbarhetsarbete. Nu har de inlett samarbete med Korsholms kommun.

em: Återbruk av datorer - en cirkulär affärmed Ulf Berglund, affärsområdeschef inköp/tjänsteförsäljning, Inrego

Inrego är marknadsledande inom återanvändning och livscykelhantering av datorer, mobiler och andra IT-produkter och hjälper organisationer över hela Europa att stärka sitt hållbarhetsarbete. Nu har de inlett samarbete med Korsholms kommun.

closepopup
em: Plastens utmaningar och möjlighetermed Eeva Liisa Vainio, logistikexpert Lakeuden Ympäristöhuolto (Miljötjänster)

Lakeuden har en lång erfarenhet av återvinning av olika plaster från industrin med export till hela Europa. Utmaningar och en föränderlig världsmarknad är utmanande. Olika typer av plast och renheten är en avgörande faktor för att lyckas med återanvändningen.

em: Plastens utmaningar och möjlighetermed Eeva Liisa Vainio, logistikexpert Lakeuden Ympäristöhuolto (Miljötjänster)

Lakeuden har en lång erfarenhet av återvinning av olika plaster från industrin med export till hela Europa. Utmaningar och en föränderlig världsmarknad är utmanande. Olika typer av plast och renheten är en avgörande faktor för att lyckas med återanvändningen.

closepopup

FAQ

Kontakta oss

Skicka meddelande

Välkommen att skicka oss ett meddelande om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss.